תפריט נגישות

חדר הנצחה

חדר ההנצחה של ערד ממוקם במתנ"ס העירוני.

החדר שופץ לאחרונה בעיצובה של שוש גורני ובתרומת "יד לבנים" ו"שותפות 2000" ובשיתופם של ההורים השכולים.

חדר ההנצחה מכיל את רשימת הנופלים ובנוסף תצוגה ממוחשבת של בני ערד שנפלו במערכות ישראל ופעולות איבה וכן סיפורי מלחמה ומורשת קרב.

חדר ההנצחה נועד לאפשר חדר התייחדות להורים השכולים וחדר למידה לתלמידים על מורשת קרב.

החדר פתוח לביקורים בתיאום עם המתנ"ס.

המחשב בחדר ההנצחה פינת עיון בחדר ההנצחה פינת ישיבה בחדר ההנצחה חדר ההנצחה חדר ההנצחה חדר ההנצחה הכניסה לחדר ההנצחה חדר ההנצחה

בניית אתרים: