תפריט נגישות
"גלעד-לזכרם"
אתר להנצחת זכרם ולהנחלת מורשתם של בנים, תושבים ולוחמים בני ערד, אשר נפלו במערכות ישראל בעת שירותם בצה"ל, בשירותי הביטחון ובפעולות איבה.

נזכור אותם לעד

חיפוש נופלים

בניית אתרים: